A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, amelynek módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.  Munkavédelmi szabályzat készítésére vonatkozó, jogszabály által előírt kötelezettsége nincs a munkáltatónak, azonban az egyedi, külön-külön szabályozások helyett a munkavédelem követelményrendszerét, eljárási szabályait egyetlen munkahelyi „kódexben”, úgynevezett "munkavédelmi szabályzatban" javasoljuk összefoglalni, amely átláthatóbb, egyszerűbb és ezáltal kezelhetőbb is.

Tekintettel arra, hogy a munkáltató felelős azért is, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés rá vonatkozó szabályait, ezért előzetes egyeztetést és felmérést követően vállaljuk a Megbízóra vonatkozó egyedi Munkavédelmi Szabályzat kidolgozását – illetve a már meglévő szabályzat esetén annak felülvizsgálatát - igény esetén angol és német nyelven is.