A kockázatértékelés elkészítése és annak felülvizsgálata jogszabályban előírt kötelezettség. A kockázatértékelés/kockázatelemzés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, így azt csak a jogszabályban előírt megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti el. A munkavédelmi törvény szerint a munkáltató köteles minőségileg és mennyiségileg értékelni a munkahelyi kockázatokat.

A kockázatértékelésnek többek között ki kell terjednie az alábbiakra:

  • a várható/előforduló veszélyek azonosítására,
  • a veszélyeztetettek körének és a veszélyeztetés mértékének meghatározására,
  • kóroki tényezők előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatok útján az expozició mértékének meghatározására,
  • az alkalmazott munkaeszközökre, gépekre,
  • a veszélyes anyagokra és készítményekre,
  • a munkavállalókat érő terhelésekre
  • a munkahelyek kialakítására.

Cégünk vállalja az előzetes egyeztetést és felmérést követően a jogszabályi előírásokat kielégítő kockázatértékelés/kockázatelemzés elkészítését.