Egyéni védőeszköznek minősül minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat, az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse. 

Az egyéni védőeszközök biztosítása minden esetben kötelező, ha a védendő testrész, szerv sérülésnek, ártalomnak van kitéve és az alkalmazottak műszaki és szervezési, igazgatási jellegű védelme nem elegendő. 

Az egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, így azt csak a jogszabályban előírt megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti el. Az egyéni védőeszköz juttatás alapján a munkavállalókat azokkal el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni.