Munkatársaink vállalják a Megrendelő székhelyén/telephelyén a munkavédelmi oktatás megtartását és annak írásbeli dokumentálását. Igény esetén az oktatást német és angol nyelven is megtartjuk.

Munkavédelmi oktatást kell tartani a munkavállaló részére:

 • munkába álláskor,
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor.

A munkavédelmi oktatásban szereplő ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható!

Az oktatás tényét a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva munkavédelmi oktatási naplóban írásban dokumentálni kell.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni.

Az oktatás célja, hogy a munkavállaló megfelelően elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információkat és a munkavégzéshez kapcsolódó veszélyeket, illetve az esetleges munkabalesetek esetén tanúsítandó magatartást. Az oktatás segít abban, hogy a munkavállalók képessé váljanak, a veszélyhelyzetek felismerésére és kezelésére.

A munkavédelmi oktatás általában az alábbiak ismertetését tartalmazza:

 • az általános munkavédelmi szabályok és a munkavédelmi szabályzat ismertetése
 • munkahelyi kockázatok és azok elhárításának ismertetése
 • képernyős munkahelyek optimális kialakítása
 • munkabalesetek és üzemi úti balesetek fogalma, balesetek bejelentése, kivizsgálása
 • munkaeszközök ellenőrzési kötelezettsége
 • egyéni védőeszközök használata
 • elsősegélynyújtás
 • veszélyes anyagok, kémiai biztonság fogalma, kezelése
 • a munkavégzés helyének és az alkalmazott technológiának, anyagoknak a főbb munkavédelmi jellemzőit.