A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.

Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását okozta.

Vállaljuk az esetlegesen bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásával összefüggő valamennyi feladat teljes körű elvégzését, az alábbiak szerint:

  • a sérült és a tanúk meghallgatását,
  • a tények illetve a baleset körülményeinek rögzítését a munkabaleset helyszínén,
  • a munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítését a jogszabály szerint előírt formában,
  • bejelentési kötelezettség esetén a baleset bejelentését az illetékes szervekhez,
  • igény esetén javaslatot teszünk a munkáltató számára a jövőbeni munkabalesetek elkerülésének érdekében a szükséges szervezési és műszaki intézkedésekre.