A munkavédelem, mint azt a hatályos jogszabály definiálja: a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. Ha egyszerűbben szeretnénk meghatározni, akkora dolgozó emberről, egészségéről, munkaképességének megőrzéséről a munkavédelem gondoskodik. 

A (többször módosított 1993. évi XCIII. törvény) munkavédelmi törvény alapján a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásáról a törvényben meghatározott módon gondoskodni és az előírt feladatok ellátására a törvényben meghatározott személyt, illetve szervezetet biztosítani.

A munkáltató tevékenységének munkavédelmi osztályba sorolása és létszáma határozza meg, hogy szükséges-e munkabiztonsági szakembert folyamatos megbízással alkalmaznia vagy sem, avagy a vállalkozásán belül külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Szolgáltatásunk keretében a munkavédelem vonatkozásában „tehermentesítjük”, teljes körűen biztosítjuk a munkavédelmi törvény szerinti megfelelést, az Önre háruló kötele­zett­ségek telje­sítését.  

Amennyiben ellenőrizni kívánja, hogy Önre a hatályos, 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerinti előírás mennyiben vonatkozik, akkor kattintson ide.